Do začiatku kongresu ostáva

Vážené dámy a páni,

je pre mňa potešením  a cťou, že v mene organizačného výboru Vás  môžem pozvať na 43. spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov, ktorý sa uskutoční spoločne aj s 35. stredoslovenskými chirurgickými dňami. 

Spoločné česko – slovenské organizovanie chirurgických odborných podujatí má dlhoročnú tradíciu. Žilina, ako metropola severného slovenska  sa opäť stane miestom, kde budeme mať možnosť podeliť sa o skúsenosti a odborné rady, ktoré mám budú nápomocné v našej každodennej chirurgickej praxi.


Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., vedecký sekretár kongresu

Registrácia na kongres bola ukončená