Informácie

Spoločnosti

Slovenská chirurgická spoločnosť

Česká chirurgická spoločnosť

Slovenská lekárska spoločnosť

Občianske združenie Priatelia žilinskej chirurgie

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Viceprezident kongresu

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Vedecký sekretár

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Vedecký výbor SCHS

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Prof. MUDr. Emil Bakoš, PhD.

Doc. MUDr. Jozef Belák, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.

Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MPH

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Vedecký výbor ČCHS

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Prof. MUDr. Jan  Schützner, CSc.

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

MUDr. Ludvík Winkler

Sekretariát zjazdu, informácie a korešpondencia

Progress CA, s.r.o.

Ing. Ján Hronský

Krivá 18, 040 01 Košice

Phone: + 421 55 680 6261

Mobile: + 421 905 482 097

www.progress.eu.sk 

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU

LEKÁRSKA SEKCIA

  • Chirurgia tráviaceho traktu
  • Pokroky v hrudníkovej chirugii
  • Diagnostické a terapeutické omyly v chirurgii
  • Výkony jednodňovej chirurgie
  • Varia 

SESTERSKÁ SEKCIA

  • Varia 

KONGRESOVÝ JAZYK

slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky www.chirurgiazilina.sk

Prihlasovanie online bude ukončené 22. 8. 2018 Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

Registračné poplatky


do 30.6.2018
po 30.6.2018na mieste
Lekár 
100 €
110 €
120 €
Lekár do 30 rokov
80 €
90 €
110 €
Sestra20 €
20 €
30 €


Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup do kongresových a výstavných priestorov, kongresové materiály a potvrdenie o účasti.

ÚHRADA POPLATKOV

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.chirurgiazilina.sk  vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI

Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na mail kongres2018@fnspza.sk najneskôr do 30. 4. 2018

Abstrakt prosíme odoslať bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver). Do 300 slov, veľkosť písma 12 (Times New Roman). 

KREDITY ARS CME 

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov .

UBYTOVANIE 

Rezervácia ubytovania do 15. 7. 2018 prostredníctvom webových stránok www.chirurgiazilina.sk www.progress.eu.sk 


jednolôžková
dvojlôžková
Holiday Inn Standart izba
od/  107,-EUR
od/  119,-EUR
Holiday Inn Štúdio
od/  141,-EUR
od/  162,-EUR
Hotel Polom
od/  118,-EUR
od/  138,-EUR
Hotel Dubná Skala
od/  115,-EUR
od/  134,-EUR
Hotel Grand
od/  95,-EUR
od/  114,-EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH. V cene je zahrnuté ubytovanie a raňajky. Daň mestu je 1,00 os./noc. Ubytovanie je možné si objednať len online. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Zmeny v ubytovaní podliehajú storno poplatkom.